eup filler masterbatch manufacturer

EuP cải tiến sản phẩm, gia tăng giá trị cho Khách hàng

Là một trong 5 nhà sản xuất chất độn nhựa filler masterbatch hàng đầu thế giới. Sản phẩm chất độn nhựa mang nhãn hiệu Europlas của EuP là sự kết tinh của tài nguyên vô giá trong lòng đất Việt (những mỏ đá được hình thành qua hàng trăm triệu năm) với hệ thống dây […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now