EuP – Tin tuyển dụng tháng 6 năm 2017

Nhân sự luôn là yếu tố nòng cốt đưa Nhựa Châu Âu đến vị thế hiện nay. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những ứng viên có năng lực,  nhiệt huyết tham gia vào đội ngũ EuP. Tại EuP, bạn sẽ thực sự TỰ HÀO bởi những sản phẩm của một công ty […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now