masterbatch manufacturer Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017 – Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu

Ngày 17 tháng 07 năm 2018 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam vừa quyết định phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017. Đối với ngành sản phẩm chất dẻo, có tổng cộng 11 doanh nghiệp tại Việt Nam đã được xét chọn và nhận đề xuất của các đơn […]

read more
europlas masterbatch manufacturer

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Nhựa Châu Âu

Ngày 05/05/2018 vừa qua, Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu (EuP) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được Ban Lãnh Đạo thông qua, đánh đấu mốc hơn 10 năm phát triển vượt trội của […]

read more

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Nhựa Châu Âu

  Ngày 05/05/2018 vừa qua, Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu (EuP) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được Ban Lãnh Đạo thông qua, đánh đấu mốc hơn 10 năm phát triển vượt trội […]

read more
Showing all 3 results

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now