masterbatch manufacturer Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017 – Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu

Ngày 17 tháng 07 năm 2018 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam vừa quyết định phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017. Đối với ngành sản phẩm chất dẻo, có tổng cộng 11 doanh nghiệp tại Việt Nam đã được xét chọn và nhận đề xuất của các đơn […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now