masterbatch injection molding

Sau khi phối trộn với masterbatch, nhựa được ép phun như thế nào?

Masterbatch phụ gia, nguyên liệu trộn với nhựa nền: đó là hỗn hợp nhựa cần phải trải qua quá trình ép phun để cho ra sản phẩm nhựa theo khuôn đúc. Ngày nay, công nghệ ép phun luôn được sử dụng phổ biến trong ngành nhựa, cụ thể là các ngành sản xuất bao bì, […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now