phụ gia nhựa

Các loại chất chống cháy không chứa halogen phổ biến cho nhựa

Trước đây, các hợp chất gốc halogen được sử dụng như một sản phẩm mang tính kinh tế, có đặc tính chống cháy tốt đồng thời có các đặc tính cơ học đáp ứng các yêu cầu ứng dụng. Tuy nhiên, kể từ những năm 90, các hạn chế quy định liên quan đến việc […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now