Nhựa Châu Âu tuyển dụng Chuyên viên Ban kiểm soát

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tóm tắt vị trí công việc: Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

 

Mô tả công việc:

 

 1. Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động, chính sách, văn bản nội bộ
 • Xây dựng quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ. Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được vận hành có hiệu quả.
 • Rà soát hệ thống các quy trình, quy định nội bộ của các phòng ban và giữa các phòng ban trong công ty, đảm bảo tính hợp lý, nhất quán và giảm thiểu rủi ro
 • Hỗ trợ hướng dẫn, soạn thảo, ban hành lại các quy trình nội bộ, hướng dẫn, biểu mẫu chưa phù hợp.
 • Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận, phòng ban trong Công ty và các đơn vị thành viên.

 

 1. Rà soát, phân tích số liệu và lập báo cáo
 • Thu thập thông tin, số liệu từ các phòng ban: Kế toán tài chính, sản xuất, kinh doanh, mua hàng… và các đơn vị thành viên.
 • Rà soát, đánh giá mức độ tin cậy các thông tin tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh do các cá nhân, bộ phận, các đơn vị thành viên báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty.
 • Giám sát, đánh giá và tư vấn hỗ trợ các phòng ban, nhà máy, chi nhánh, công ty con trong các hoạt động sửa chữa, khắc phục và hoàn thiện đối với các vấn đề mà ban kiểm soát đã có báo cáo ghi nhận và có khuyến nghị.

 

 1. Kiểm toán nội bộ
 • Tham gia hoạt động kiểm toán nội bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Xác định những rủi ro, vi phạm qua các cuộc kiểm toán. Đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các vấn đề còn tồn tại.
 • Giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp, khuyến nghị đã được phê duyệt trong báo cáo kiểm toán nội bộ.

 

 1. Các công việc khác
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

 

Yêu cầu:  

Giới tính, độ tuổi Nam, từ 25 đến 35 tuổi
Trình độ học vấn Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính
Chứng chỉ Ưu tiên người có chứng chỉ ACCA, CPA, CFA…
Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ
Kiến thức chuyên môn Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ.
Có kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá thông tin.
Kỹ năng tư vấn, xây dựng quy trình hoạt động, kiểm soát
Tin học Sử dụng các phần mềm tiện tích văn phòng MS Word, Excel, Powerpoint…
Ngoại ngữ Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh, giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Kỹ năng Làm việc nhóm
Tổ chức và lập kế hoạch
Giao tiếp, truyền đạt thông tin
Đào tạo, phát triển đội ngũ
Thái độ/tố chất Có trách nhiệm
Trung thực, khách quan
Tư duy nhạy bén, có tính phản biện
Nhiệt tình, năng động
Lương dự kiến   15 – 25 triệu
Số lượng   02 người

 

Địa điểm làm việc: Khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Liên hệ: Mrs Phương HCNS 0906133559

YOU MAY ALSO LIKE

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now