Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Nhựa Châu Âu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ngày 05/05/2018 vừa qua, Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu (EuP) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được Ban Lãnh Đạo thông qua, đánh đấu mốc hơn 10 năm phát triển vượt trội của Nhựa Châu Âu từ khi thành lập và tương lai.

Song song với cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, là các hoạt động giao lưu ca nhạc, thăm quan, thắng cảnh góp phần tăng thêm tình đồng đội, cùng đồng lòng nhất trí với những kế hoạch đã được đặt ra tại cuộc họp.

YOU MAY ALSO LIKE

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now