Tôi đang dùng nguyên liệu nhựa nền 100% là nhựa, tại sao tôi nên thay thế 1 phần bằng độn nhựa?

Đưa thêm một phần chất độn sẽ làm giảm giá thành sản phẩm

Giúp cải thiện quá trình gia công, quá trình truyền nhiệt

Giúp cải thiện một số đặc tính cơ lý của sản phẩm cuối cùng

Sự khác biệt giữa nhựa nền và chất độn nhựa Filler masterbatch?

Nhựa nền là môi trường chứa đựng chất độn filler masterbatch và là yếu tố tạo nên tính chất cốt lõi của sản phẩm nhựa

Chất độn filler masterbatch có thể cải thiện một số tính năng cơ lý, hóa tính của snar phẩm cuối, đồng thời làm giảm giá thành sản phẩm

Sử dụng chất độn nhựa theo tỷ lệ bao nhiêu là đủ cho thổi túi nilon, bao xi măng, bao nông sản?

Thổi túi nylon: Nếu túi nylon cao cấp có thể sử dụng tỉ lệ độn từ 3 đến 8%, trung cấp sử dụng từ 10 đến 25%, còn túi thấp cấp hơn có thể sử dụng tỷ lệ độn đến hơn 30%

Bao xi măng có thể sử dụng từ 5 đến 15%

Bao nông sản: sửa dụng từ 15 đến 35%

Ưu điểm và hạn chế của Độn trợ và Độn gia cường?

Đối với độn trợ:

Ưu điểm: giảm giá thành nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm

Nhược điểm: không tạo ra các tính năng chuyên biệt của sản phẩm. Tỷ lệ độn cao có thể làm giảm cơ tính sản phẩm

Đối với độn gia cường:

Ưu điểm: Cải thiện tính năng cơ lý tính của sản phẩm

Nhược điểm: Giới hạn phạm vi ứng dụng, giá thành cao

Sự khác nhau giữa màu hữa cơ và màu vô cơ

Màu hữu cơ: bản thân là các chất hữu cơ hoặc các phức hữu cơ, có cường độ màu rất mạnh và thân thiện với môi trường, con người

Màu vô cơ: Thường là các loại oxit kim loại, muối kim loại, có cường độ màu yếu và có sự ảnh hưởng đến môi trường, con người

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now