Europlas compound
Dec, 23 2015

Hạt nhựa kỹ thuật compound

Hạt nhựa kỹ thuật Europlas là dạng hợp chất tổng hợp cao cấp, dùng làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm bằng nhựa với yêu cầu kỹ thuật cao như đảm bảo cơ lý tính, chất lượng, độ bền, màu sắc đúng chuẩn theo yêu cầu.
Chi tiết thông tin các sản phẩm, thông số kỹ thuật hạt nhựa kỹ thuật Europlas, vui lòng xem tại đây .

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now