ABS ANTISTATIC COMPOUND

Europlas ABS ANTISTATIC có điện trở suất âm lượng và điện trở suất bề mặt khoảng 10 mũ 8 đến 10 mũ 10 Ω
  •  Ổn định nhiệt và chiều tốt
  •  Chống trầy xước tốt
  • Đặc tính cách điện tốt
  • Chịu nhiệt độ hoạt động tối đa +180 degree
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now