ABS COMPOUND COLOR, COLOR METALLIC

Europlas ABS color. color metallic không chỉ cải thiện bề mặt sản phẩm mà còn cải thiện tính chất sản phẩm nhựa
  • Ổn định nhiệt và chiều tốt
  • Chống trầy xước tốt
  • Đặc tính cách điện tốt
  • Chịu nhiệt độ hoạt động tối đa +180 Degree
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Ngành điện công nghiệp

ABS color compound

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now