ABS FLAME RETARDANT COMPOUND

Sản phẩm compound chống cháy: được pha trộn nhựa nền ABS với các phụ gia chống cháy, các cấp độ chống cháy theo tiêu chuẩn UL 94: V0, V1 và V2. Trong dòng sản phẩm chống cháy phân ra 2 loại:
  • Hệ chống cháy Halogene: Clo, Brom
  • Hệ chống cháy nonHalogene: Mg(OH)2, Al(OH)3, Sb2O3, Phosphorous.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng:

  • Ngành điện gia dụng
  • Ngành linh kiện điện tử

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now