BIONEXT 102

Hạt nhựa kỹ thuật BioNext 102 được phát triển trên nền nhựa sinh học kết hợp với khoáng chất tự nhiên.
BioNext 102 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực ép đùn như sản xuất ống hút một lần có khả năng tự phân hủy ngoài môi trường trong vòng 1 năm sau khi sử dụng.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Thermosetting sheets
  • Ống hút

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now