BIONEXT 152

Những sản phẩm cuối như cốc, dĩa… dùng 1 lần được sản xuất từ BiONext 152 compound có khả năng và ứng dụng như những sản phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Dao, dĩa
  • Khay
  • Cốc
  • Tăm chỉ nha khoa

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now