BIONEXT 400&500

Hạt nhựa kỹ thuật BioNext 400&500 được phát triển trên nền nhựa sinh học kết hợp với tinh bột.
BioNext 400&500 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thổi màng. Sản phẩm cuối có khả năng tự phân hủy ngoài môi trường trong vòng 1 năm sau khi sử dụng.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Bao bì
  • Thổi màng

bionext-bioplastic-flexible-packaging

 

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now