PP BASO4 COMPOUND

Categories:
Hạt nhựa kỹ thuật gia cường 30-50% BaSO4 trên nền nhựa PP có khả năng::
  • Tăng độ bóng của sản phẩm
  • Tăng độ cứng sản phẩm
  • Tăng độ định hình sản phẩm
  • Tăng nhiệt độ biến dạng
  • Giảm độ co ngót sản phẩm
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Thiết bị vệ sinh
  • Sản phẩm nhựa ngành cơ điện: nồi cơm điện, thiết bị lọc nước, máy hút bụi.

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now