PP Flame Retardant Compound

Categories:
Sản phẩm compound chống cháy: được pha trộn nhựa nền PP  với các phụ gia chống cháy đạt tiêu chuẩn UL 94: V0, V1 và V2.   Trong dòng sản phẩm chống cháy phân ra 2 loại: 
    •  Hệ chống cháy Halogene: Clo, Brom
    •  Hệ chống cháy nonHalogene: Mg(OH)2, Al(OH)3, Sb2O3, Phosphorous.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Ngành điện tử
  • Công nghiệp
  • Những sản phẩm cần chống cháy

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now