PP Light Diffusion

Categories:
Hạt nhựa kỹ thuật PP khuếch tán ánh sáng là hợp chất polypropylene với phụ gia khuếch tán ánh sáng được sử dụng để làm tăng khả năng khuếch tán ánh sáng, không để ánh sáng chỉ tập trung vào một điểm.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Đèn LED

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now