filler masterbatch ứng dụng màn phản quang

BIO filler masterbatch – giải pháp xanh cho màng phản quang nông nghiệp

Filler masterbatch là một sản phẩm quan trọng trong ngành nhựa đem lại vô số ứng dụng có giá trị trong đời sống hằng ngày. Màn phản quang (mulch film) là một ứng dụng phổ biến của filler masterbatch trong nông nghiệp, rất có ích cho người nông dân. Tuy nhiên, sản phẩm này gây […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now