Nhựa Châu Âu tuyển dụng Chuyên viên IT- Quản trị hệ thống ERP

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy tính phần cứng, mạng LAN, WAN, VPN. Cài đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng, Camera, Điện thoại, IP. Chuẩn bị và sắp xếp cho sự thay đổi từ hệ thống cũ sang […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now