NHỰA CHÂU ÂU TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CAO CẤP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ CAO CẤP MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Là người tham mưu, giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc về lĩnh vực quản trị Nhân sự trong toàn hệ thống Công tác tuyển dụng Tổ chức hoặc tham gia trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng cho Văn phòng Hà Nội, Nhà […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now