Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu-EuP ra đời như một nhân duyên kỳ  lạ, được khởi nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa nhà sáng lập Nhựa Châu Âu – ông Hoàng Quốc Huy- và một người bạn trên chuyến bay. Cuộc trò chuyện về tình yêu đất nước, những lợi thế của Việt Nam đã mở ra một tầm nhìn mới, xác định được sứ mệnh của mình là mang những kết tinh của thiên nhiên từ lòng đất Việt ra toàn thế giới.  Chính lẽ đó, sản phẩm Europlas ra đời, chuyên chở  những giải pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong ngành nhựa. Đồng thời, góp phần tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho cộng đồng. Đây chính là nền tảng giúp Nhựa Châu Âu vươn tới vị trí Top-5 những nhà sản xuất Filler masterbatch trên toàn thế giới.

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now