Chính sách sử dụng

expand_more

I. Điều khoản chung

1. Việc Quý khách truy cập vào Website của Chúng tôi có nghĩa rằng Quý khách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này.

2. EuroPlas có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website có nghĩa rằng Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

3. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này thuộc quyền sở hữu của EuroPlas và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Vui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. 

II. Điều khoản vận chuyển

1. Phạm vi địa lý
Giao hàng nội địa và quốc tế đều được chấp nhận.

2. Phương thức giao hàng
Hàng hóa được vận chuyển theo phương thức được hai bên quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa, và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam (đối với đơn hàng nội địa) hoặc tập quán quốc tế (Incoterms) (đối với đơn hàng quốc tế).

3. Thời hạn giao hàng
EuroPlas đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa theo đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ trường hợp bất khả kháng. 

4. Nghĩa vụ các bên
- Người bán: Có nghĩa vụ giao hàng đúng, đủ số lượng, quy cách sản phẩm, thời hạn, phương thức giao hàng như hợp đồng quy định. Có nghĩa vụ cung cấp các biểu phí, điều khoản liên quan đến việc giao nhận hàng hóa. Có nghĩa vụ giải quyết thỏa đáng với người mua trong trường hợp hàng hóa hư hỏng hoặc sai, khác so với quy định trong hợp đồng. 
- Người mua: Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin phục vụ việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người bán theo hợp đồng mua bán hàng hóa đã thỏa thuận. Có nghĩa vụ kiểm tra, xác nhận tình trạng hàng hóa ngay khi nhận được hàng hóa. 

5. Đổi trả hàng hóa
Việc đổi, trả hàng hóa không được chấp nhận, trừ khi:
- Hàng hóa giao không đúng, đủ số lượng, quy cách như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết
- Hàng hóa phát sinh lỗi trong quá trình gia công mà lỗi đó thuộc về nhà sản xuất

III. Điều khoản thanh toán

1. Người mua có nghĩa vụ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng đã ký kết. 

2. Các phương thức thanh toán được áp dụng dựa trên thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa, tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam (đối với đơn hàng nội địa) hoặc công ước và tập quán quốc tế (đối với đơn hàng nước ngoài). 

IV. Điều khoản bảo hành

1. Điều kiện bảo hành
Bảo hành có hiệu lực trong trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình gia công hàng hóa, mà lỗi đó thuộc về phía nhà sản xuất. 

2. Phương thức bảo hành
Các hình thức bảo hành được áp dụng theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở xét tới các yếu tố về mức độ và quy mô lỗi phát sinh.  

3. Quy trình bảo hành
- Người mua thông báo cho người bán về lỗi phát sinh kèm minh chứng
- Người bán tìm hiểu và xác minh nguyên nhân lỗi phát sinh
- Người bán thông báo cho người mua nếu nguyên nhân lỗi thuộc về người bán
- Người bán và người mua thỏa thuận phương thức bảo hành

V. Điều khoản giải quyết tranh chấp

Tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của Pháp luật Việt Nam (đối với đơn hàng nội địa) và Tập quán hoặc Công ước quốc tế (đối với đơn hàng nước ngoài).

 
 
arrow_upward