Nhựa sinh học

Giải pháp nguyên liệu xanh giúp thành phẩm có khả năng phân hủy sinh học trong vòng 12 tháng

Ưu điểm
  • Dễ dàng phân hủy sinh học trong vòng 12 tháng sau khi sử dụng
  • Cơ tính nổi bật
  • Đầy đủ tính năng của thành phẩm cuối trong một nguyên liệu duy nhất
  • Thiết kế chuyên biệt dựa trên đặc thù của thành phẩm

Ứng dụng

Túi siêu thị
Tăm, chỉ nha khoa
Ống hút
Màng phủ nông nghiệp
Thìa, nĩa dùng một lần
Tấm, khay nhựa
Bao bì thực phẩm
Túi cuộn
arrow_upward