BIOPLASTIC COMPOUND

Bioplastic compound mang nhãn hiệu BiONext được phát triển bởi EuP, là dòng nguyên liệu bio compound. Nó có đặc tính cứng tốt và độ dai phù hợp để ứng dụng trong các sản phẩm ép phun, thổi túi. Bioplastic Compound dùng để sản xuất ra các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường vì có tính năng phân hủy sinh học, đặc biệt là ứng dụng làm các đồ tiện lợi dùng một lần. Những sản phẩm này sẽ phân hủy  thành nước, CO2 và bã mùn trong khoảng 12 tháng.
Share this Product!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRODUCT APPLICATIONS

Ứng dụng phổ biến:

  • Sản phẩm ép phun như tăm nha khoa, muỗng nĩa, cốc..
  • Ống hút
  • Túi nhựa sinh học

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now