Bio filler

Giải pháp gia tăng hiệu quả chi phí nguyên liệu cho các thành phẩm nhựa sinh học

 
Ưu điểm
  • Tiết kiệm chi phí sản xuất cho các thành phẩm nhựa sinh học
  • Cải thiện một số đặc tính của thành phẩm: độ cứng, độ bóng,...
  • Dễ dàng phân hủy sinh học
  • Đóng vai trò là phụ gia chống chặn và tạo trơn trượt trong quá trình thổi màng

Ứng dụng

Ép đùn đồ nhựa dùng một lần
Ép phun
Bao bì sinh học
arrow_upward