5 phát minh sáng tạo từ nhựa
Bất chấp mọi lời kêu gọi của các nhà bảo vệ môi trường về việc cấm sử dụng hàng hóa làm từ nhựa, sự thật vẫn là con người không thể tách rời cuộc sống hàng ngày của mình khỏi nhựa.
arrow_upward