Nhựa kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất đồ gia dụng như thế nào?
Với mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60%, các nhóm vật liệu mới đã liên tục được nghiên cứu ...
arrow_upward