Nhựa sinh học: Tương lai của ngành nhựa
Các sản phẩm thực phẩm về cơ bản được đóng gói để đảm bảo chúng khỏi các yếu tố môi trường bên ngoài và cung cấp thông tin về sản phẩm cho người mua. Khả năng truy xuất nguồn gốc, sự thuận tiện và nhiều lý do quan trọng khác. Các vật liệu thường được sử dụng trong bao bì thực phẩm: thủy tinh, kim loại, giấy và bìa, và nhựa. Tại sao chúng ta không sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường hơn? Giống như nhựa sinh học?
arrow_upward